Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. januar 2023.

Om studiet

Ønsker du å bidra til at flere får muligheter i arbeidslivet, er dette utdanningen for deg.

Videreutdanning i Arbeidsinkludering og Supported Employment (15 studiepoeng) har fokus på utvikling av kunnskap og kompetanse som kan bidra til at personer med sammensatte bistandsbehov også får tilbud i det ordinære arbeidsmarkedet.

Kunnskap om Arbeidsinkludering og Supported Employment er etterspurt for ansettelse til stillinger som jobbspesialist, veileder, rådgivere og av andre med ansvar for arbeidsinkludering i NAV, Helsetjenesten, Attføringsbedrifter, Tiltaksarrangører og videregående skole.

Studiet er nettbasert.

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert.

Kvalifikasjon/tittel

Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng)

Alle utdanninger innen