Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Halden

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Er du lærer i videregående skole eller ved voksenopplæringen? Ønsker du å styrke din faglige kompetanse for arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål?

Andrespråkspedagogikk 1: 11.-13 trinn gir grunnleggende kunnskap om to- og flerspråklighet og andrespråkslæring. Studiet skal utvikle en forståelse for de ressurser og utfordringer ulike kulturelle og språklige elevgrupper representerer, og hvordan man i det ordinære klasserom, i alle fag, bedre kan legge til rette for undervisningsformer som reflekterer det språklige og kulturelle mangfold som i stadig sterkere grad preger alle deler av samfunnslivet.

Kvalifikasjon/tittel

Andrespråkspedagogikk 1: 11.-13. trinn

Alle utdanninger innen