Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Halden

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Er du lærer i videregående skole eller ved voksenopplæringen i Viken? Ønsker du å styrke din faglige kompetanse for arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål?

Studieprogram Andrespråkspedagogikk 1: 11.-13 trinn tilbys på oppdrag fra Viken fylkeskommune, som et regionalt tilbud innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet.

Kvalifikasjon/tittel

Andrespråkspedagogikk 1: 11.-13. trinn

Alle utdanninger innen