Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Høyere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

14. mars 2022.

Om studiet

Ikke opptak 2022

Er du sykepleier og ønsker å lære mer om observasjoner, vurderinger og tiltak for å kunne ivareta spesialiserte sykepleierfunksjoner?

Kommunehelsetjenesten har et stort behov for sykepleiere med spesialkompetanse. Gjennom studiet vil du få avansert beslutnings- og handlingskompetanse med spesielt fokus på den akutt syke eldre pasienten og personer med demens, inkludert helseteknologiens utfordringer og muligheter.

Studiet er relevant for deg som jobber i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og i andre deler av helsetjenesten.

Kvalifikasjon/tittel

Akuttgeriatri, handlingskompetanse og helseteknologi (15 studiepoeng)