Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Arbeider du med barn og unge?

Studieprogrammet «Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn» er en spesialistutdanning og passer for deg som jobber med barn og unge i ulike profesjoner, som kommer i berøring med tematikken seksuelle overgrep mot barn – det være seg i barnehagen, skolen, barnevernet, helsetjenesten, politi og liknende.

Barn som blir utsatt for seksuelle overgrep trenger kompetente voksne til støtte, veiledning og rehabilitering etter krenkelsen. I dette studiet vil du få innsikt i nyere forskning og faglitteratur knyttet til temaet incest og seksuelle overgrep mot barn. Du vil videre lære om ulike behandlingstiltak og forebyggende arbeid både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå

Kvalifikasjon/tittel

Overgrep mot barn, videreutdanning