Bachelorstudium i barnevern favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

 

Har du et hjerte som banker for barn og unge som har det vanskelig?
Ønsker du å jobbe for å sikre og forbedre deres levekår?

 

Bachelor i barnevern er for deg som ønsker å jobbe forebyggende og fremme barn og unges oppvekst og utvikling. Du vil få kunnskap fra ulike faglige perspektiv for å forebygge at barn og unge ikke kommer inn i negative spor, og for å bidra til at de kommer seg ut av uheldige livssituasjoner. Samfunnet har behov for trygge og reflekterte barnevernspedagoger som kan bidra til at barn og unge kan få den omsorgen de trenger i oppveksten. Jobbmulighetene er mange med denne utdanningen, og gir utfordrende og viktige arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i barnevern

Tilbys ved:

  • Fredrikstad

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

41.30 (primær)
47.10 (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

224070

Lignende utdanninger