Yrkesfaglærer i salg, service og reiseliv - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du fagarbeider og ønsker å lære andre ditt fag? Arbeider du med salg, service eller reiseliv? Da kan yrkesfaglærerutdanningen være noe for deg!

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervisning ved lærestedet
 • Nettstudium
 • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

På yrkesfaglærerutdanningen i salg, service og reiseliv får du innsikt i alle yrkene som inngår i utdanningsprogrammet i videregående skole. Du vil få kompetanse om fagenes kjerneelementer, grunnleggende ferdigheter, tverrfaglige temaer og kompetansemål for hvert enkelt fag. 

I tillegg vil du utvikle din yrkesfaglige kompetanse utover eget fagbrevnivå. Du vil tilegne deg kunnskap om relasjoner mellom næringsliv, brukere, digitalisering og entreprenørskap, sett i en bærekraftig sammenheng. 

Du vil også få etisk bevissthet knyttet til kildekritikk og få kompetanse i selvstendig planlegging, gjennomføring, kritisk tenking og evaluering.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Spesielle opptakskrav:

 • Fag-/ svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i ett av salg, service og reiselivsfagene. I de tilfellene det kreves autorisasjon for å praktisere i yrket, må man også ha autorisasjon for å komme inn på yrkesfaglærerutdanningen.
 • Minimum to års relevant yrkespraksis etter endt utdanning.

Tilbys ved:

 • Studiested Kjeller

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  10

  Søknadskode (SO)

  215957
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  10

  Søknadskode (SO)

  215105