Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du bli lærer? Har du fag- eller svennebrev som kokk, servitør, baker, konditor, slakter, kjøttskjærer, pølsemaker, butikkslakter, fagarbeider matproduksjon eller sjømathandler? Da kan denne yrkesfaglærerutdanningen være noe for deg.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag består av yrkesfaglige temaer som ernæring, matteknologi, produktutvikling, entreprenørskap, kvalitetssikring, bransjekunnskap og fordypning innenfor eget yrke. For å lære å bli en profesjonell yrkesfaglærer innen restaurant- og matfag knyttes yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk tett mot de yrkesfaglige temaene.

Enkeltemner som etter- og videreutdanning

Vi tilbyr også enkeltemner for lærere og instruktører som ønsker etter- og videreutdanning. I emnebeskrivelsene i programplanen kan du se en detaljert beskrivelse av hva hvert enkelt emne inneholder. 

Samlinger

Studiet er samlingsbasert, og oppgaver løser du hjemmefra mellom samlingene. Det betyr at du kan bo hjemme og studere ved OsloMet. I løpet av studiet gjennomføres 12-14 uker med pedagogisk praksis i skole eller annen opplæringsvirksomhet. Studentene må også gjennomføre noe yrkespraksis i bedrifter innen ulike yrker i restaurant- og matfag. Pedagogisk praksis og yrkespraksis kan gjennomføres i nærheten av der du bor. 

I første studieår er det ni femdagers samlinger. Undervisningen starter mandager kl. 10.00 og avsluttes fredager kl. 12.00. 

Målgruppe

Studiet passer for deg med matfaglig bakgrunn som vil bli lærer i restaurant- og matfag, i skolefaget Mat og helse,  jobbe ved opplæringskontor eller med opplæring i arbeidslivet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Spesielle opptakskrav:

Tilbys ved:

  • Studiested Kjeller

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

(primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

215124