Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du bli lærer? Er du helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, apotektekniker, hudpleier, fotterapeut, tannhelsesekretær, helsesekretær, ambulansearbeider, portør eller ortopeditekniker? Da kan yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag være noe for deg.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervisning ved lærestedet
 • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Yrkesfaglærerutdanning i helse- og oppvekstfag gir deg oppdatert yrkesfaglig dybdekompetanse innenfor eget fagområde, og breddekompetanse i de ulike yrkene i helse- og oppvekstfag. Pedagogikk og yrkesdidaktikk er integrert i alle emner.

Oversikt over emner i studiet

 • Helse- og oppvekstyrkene og lærerlærerrollen.
 • Kommunikasjon og samhandling og læreren som leder.
 • Ungdom, oppvekst og livsløp.
 • Forebyggende helsearbeid.
 • Fysisk og psykisk helse.
 • Mat, helse og helsefremmende aktiviteter.
 • Utdanning og yrker i et organisasjons- og samfunnsperspektiv.
 • Danning og utdanning til helse og oppvekstfaglige yrker.
 • Bacheloroppgave.

Studiet kan gjennomføres på heltid over tre år, eller på deltid i løpet av fire år. Studiet er samlingsbasert og det gjennomføres ti ukesamlinger på OsloMet per studieår for heltidsstudenter og omtrent syv til åtte ukesamlinger for deltidsstudenter.

Mellom samlingene arbeider studentene med oppgaver/arbeidskrav individuelt eller i gruppe.

Praksis

I tillegg til ukesamlinger gjennomføres det i løpet av studiet 70 dager med pedagogisk praksis , i skole eller annen opplæringsvirksomhet.

Studentene gjennomfører også yrkesfaglig praksis i bedrifter innen ulike yrker i Helse- og oppvekstfag. Dette utgjør til sammen 60 dager i løpet av studiet. Fordelingen vil være noe ulik for heltids- og deltidsstudenter. Pedagogisk praksis og yrkesfaglig praksis kan (om mulig) gjennomføres i nærheten av der du bor.

Gjennomføring av praksis (i tillegg til samlingsukene)

Heltidsstudiet:

 • 1. studieår: 25 dager yrkesfaglig praksis og 20 dager pedagogisk praksis.
 • 2. studieår: 15 dager yrkesfaglig praksis og 30 dager pedagogisk praksis.
 • 1. studieår: 20 dager yrkesfaglig praksis og 20 dager pedagogisk praksis.
 • 2. studieår: 15 dager yrkesfaglig praksis og 20 dager pedagogisk praksis.
 • 3. studieår: 10 dager yrkesfaglig praksis og 10 dager pedagogisk praksis.
 • 4. studieår: 15 dager yrkesfaglig praksis og 20 dager pedagogisk praksis.

Det stilles krav om 80 prosent frammøte ved samlinger. I pedagogisk praksis og yrkesfaglig praksis kreves det 100 prosent frammøte.

Målgruppe

Målgruppe er deg som er helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, apotektekniker, hudpleier, fotterapeut, tannhelsesekretær, helsesekretær, ambulansearbeider eller ortopeditekniker. Studiet passer for deg med helse- og oppvekstfaglig bakgrunn som vil undervise i helse- og oppvekstfag i videregående opplæring, eller i faget "Mat og helse" på ungdomstrinnet. Du kan også jobbe ved opplæringskontor eller med opplæring i arbeidslivet.

Samlingsdatoer

Samlingsuker finner du på student.oslomet.no.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Spesielle opptakskrav:

 • Fullført en av de yrkesfaglige utdanningene innen helse og oppvekstfag
 • Minimum to års yrkespraksis etter fullført utdanning (etter fag-/ svennebrev eller vitnemål) innenfor faget du er utdannet i

Tilbys ved:

 • Studiested Kjeller

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

(primær)
Oppgis ikke (ordinær)

Studieplasser

8

Søknadskode (SO)

215106