Yrkesfaglærer i design og håndverk / medieproduksjon - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Har du fag-, svennebrev eller tilsvarende treårig utdanning i design-, håndverks og medieproduksjonsyrker og er stolt av din yrkesfaglig bakgrunn er denne utdanningen noe for deg. Studiet er tilpasset de som vil videreutvikle sin faglige kompetanse og ønsker å lede yrkesfaglig opplæring i skole og/eller arbeidsliv. Vi har også enkeltemner tilpasset lærere og instruktører, for deg som ønsker etter- og videreutdanning.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Yrkesfaglærerutdanning Design og håndverk/medieproduksjon (YFL-DH) er en landsdekkende linje med studenter fra hele landet. Du bor hjemme mens du studerer, studiet har fire uker felles samlinger per semester. Mellom samlingene forutsettes det at du jobber selvstendig, utfører studierelaterte oppgaver og har praksis i skole og arbeidsliv. For å lære å bli en profesjonell yrkesfaglærer knyttes yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk tett mot yrkesfaglige temaer som produktutvikling, designprosesser, innovasjon og HMS

Enkeltemner som etter- og videreutdanning

Vi tilbyr også enkeltemner for lærere og instruktører som ønsker etter- og videreutdanning. I emnebeskrivelsene i programplanen kan du se en detaljert beskrivelse av hva hvert enkelt emne inneholder.  

Det skal åpnes for søknad om opptak til følgende enkelemne med oppstart vår 2018:

 • YLDH2200 - Innovasjon og yrkenes utvikling i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv (søknadsfrist: 1. oktober 2017, studiet er åpent for søking fra 1. september 2017).

Bachelorutdanningen for yrkesfaglærer design og håndverk/medieproduksjon har et omfang på 180 studiepoeng og består av: 

 • Profesjonsfag (60 stp.) med 70 dager veiledet yrkespedagogisk praksis = pedagogikk (30 stp.) og yrkesdidaktikk (30 stp.).
 • Yrkesfag (120 stp.) med 60 dager veiledet yrkesfaglig praksis = yrkesfaglig bredde (60 stp.) og yrkesfaglig dybde (60 stp.).

Yrkesfaglig bredde er tilpasset undervisning på Ungdomstrinnet, Vg1 design og håndverk og brede Vg2 eksempelvis Vg2 Design og tekstil. I bredden får blant annet innsikt i de ulike yrkene som inngår i utdanningsprogrammet.

Yrkesfaglig dybde er tilpasset undervisning innenfor eget fagbrevområde på Vg2 og Vg3 i skole og/eller bedrift, og gir deg muligheten til å fordype deg i eget fag utover fagbrevnivå.

Yrkespedagogisk praksis (8–13 trinn i skole), og yrkesfaglig praksisopplæring (i arbeidslivet) inngår som en integrert del av de ulike fagområdene. Praksis kan gjennomføres i ditt nærmiljø og er en del av studentens nettverksbygging.  Deler av studiet (semester 3 og 4) kan gjennomføres i utlandet.

Det gis avkortning for yrkesdidaktikk og yrkespedagogikk tilsvarende inntil 60 stp. for studenter som har gjennomført Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), og kun mangler yrkesfaglig dybde og /eller yrkesfaglig bredde.

Målgruppe 

Fagarbeidere, instruktører og faglig ledere innenfor Design og håndverksfag som ønsker å gi opplæring i skole og/eller bedrift. Lærere som har praktisk pedagogisk utdanning, og ønsker formell kvalifisering i yrkesfaglig dybde og/eller yrkesfaglig bredde.

Emner i studiet

 • Analyse av yrkesutøvelse, produksjon og prosessdokumentasjon.
 • Veiledning og ledelse av læringsprosesser.
 • Vurdering av kvalitet i faglig arbeid.
 • Visuell kommunikasjon og entreprenørskap.
 • Yrkesretting, tilpasset opplæring og karriereveiledning.
 • Innovasjon og yrkenes utvikling i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.
 • Tilpasset opplæring i ungdomstrinnet – ungdomskultur, kunst og håndverk/medieproduksjon.
 • Yrkesetikk, design og formbeskrivelse i praksis.
 • Bacheloroppgave - Innovasjon, systematisk og samfunnstjenlig yrkesutvikling og yrkesutdanning.

Emnene er knyttet til: Ledelse av læreprosesser - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv og/eller skolen i samfunnet – ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv.

Undervisning (studiebelastning per uke)

Studiet er samlingsbasert. Et studieår består av åtte samlinger. Første samling er tre til fem dager. Samlingene er fordelt over ti måneder.

Førsteårsstudentene har i tillegg en oppstartsuke. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Tilbys ved:

 • Studiested Kjeller

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

(primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

215126