Voksnes læring og læringskultur - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Voksnes læring og læringskultur vil møte behov hos personer som arbeider med undervisning, veiledning, ledelse og organisering av virksomheter der voksnes læring er sentralt.

Studienivå

Lavere nivå

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet
  • Nettstøttet
  • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Studiet tar utgangspunkt i det faktum at forutsetningene for læring så vel som måtene å lære på varierer både med alder og med kultur. Deltakerne forberedes gjennom studiet til oppgaver og ansvar knyttet til voksne menneskers læring i et moderne, flerkulturelt samfunn.

Undervisningen er organisert rundt fire samlinger á tre dager og det legges opp til variert metodebruk, med stor egenaktivitet fra studentenes side. Det inngår forelesninger og diskusjonsgrupper og deltakelse i elektronisk faglig forum. Studentene skal skrive 2 refleksjonsnotater i løpet av studiet.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Lignende utdanninger