Trafikkopplæring i skolen - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Trafikkopplæring i skolen gir trafikal kompetanse blant lærere som skal undervise i valgfaget trafikk og trafikalt grunnkurs.

Studienivå

Lavere nivå

Organisering

 • Nettstøttet
 • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

15

Semester

2

Om studiet

Studentene skal opparbeide et godt grunnlag for å skape et fagmiljø som både utvikler valgfaget trafikk og som myndiggjør lærerne i praktisk gjennomføring av både valgfaget og trafikalt grunnkurs. Hovedfokuset i studiet er trafikal kompetanse.

Målgruppe

Studiet er tilpasset lærere som vil undervise i valgfaget trafikk, inkludert trafikalt grunnkurs. Studiet er i samsvar med Utdanningsdirektoratets veiledning for valgfaget og forskrift for trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Trafikalt grunnkurs er første trinn i en firetrinns opplæringsmodell innenfor alle lette førerkortklasser, og kan tilbys som en del av valgfaget trafikk.

Innhold og organisering

Studiet er organisert som et samlingsbasert og nettbasert deltidsstudium over ett semester, med studieoppgaver mellom samlingene.

Studiet er bygget opp rundt følgende kompetanseområder:

1) Personlig og sosial kompetanse

 • Selvinnsikt og kommunikasjon
 • Oppmerksomhet på seg selv og andre

2) Trafikkfaglig kompetanse

 • Mennesket i trafikken
 • Risiko og sikkerhet
 • Vegtrafikkloven med skilt- og trafikkregler
 • Trafikkpsykologi
 • Førstehjelp og tiltak ved ulykke
 • Ferdsel i mørket

3) Trafikkpedagogisk og –didaktisk kompetanse

 • Analyse av læreplanenes mål, innhold og arbeidsmåte
 • Begrunnelse, innhold og oppbygging av læreplan for valgfaget trafikk
 • Refleksjon rundt egne og andres arbeidsmåter
 • Undervisningsplanlegging

Opptakskrav

Personer som har godkjenning som trafikklærer eller pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i offentlig skoleverk, og førerkort klasse B.

Tilbys ved:

 • Studiested Pilestredet