Tolkning og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder (radiografi) - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Videreutdanningen bygger på bachelorutdanning i radiografi og skal kvalifisere radiografer for tilsetting i stillinger med ansvar for tolkning og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder. IKKE OPPTAK I 2019. Det er ikke avklart når neste opptak er.

Studienivå

Lavere nivå

Organisering

  • Nettstøttet

Studiepoeng

45

Semester

3

Om studiet

Videreutdanning er organisert som et deltidsstudium over 1,5 år og består av tre emner á 15 studiepoeng.  Målgruppen for studiet er autoriserte radiografer med spesiell interesse for beskrivende radiografi.

Det forventes en innsats på minimum 20 timer pr uke, der 12 timer skal være tilrettelagt på ditt arbeidssted for å beskrive skjelettrøntgenbilder, veiledet av en mentor som din arbeidsgiver må godkjenne.

Studiet tilbys i samarbeid mellom Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU-Gjøvik), Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og OsloMet. HSN, NTNU og OsloMet har praktisk undervisningsansvar for hvert sitt emne:

  • RATOB6000 Bildetolkning i skjelettrøntgen og traumer, 15 stp – OsloMet
  • RATOB6100 Bildetolkning i skjelettrøntgen ved artritter, infeksjoner og anomalier, 15 stp – NTNU
  • RATOB6200 Bildetolkning i skjelettrøntgen ved lesjoner, metabolske og endokrine sykdommer, 15 stp – HSN

Som student vil du før studiestart få tilsendt informasjon om pålogging til nettdelen av studiet.  Der vil du blant annet finne elektroniske forelesninger, ulike nettressurser og passeringstester. Noe av dette starter du med før første samling.

Studiet gir en systematisk innføring i tolkning og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder. Det fokuseres på bevegelsesapparatets anatomi/ fysiologi og patofysiologi. Fordypning i diagnostikk, bildetolkning og beskrivelse av skjelettundersøkelser er vesentlig. Fokusområder er traumer, artritter, infeksjoner, lesjoner samt medfødte og utviklingsmessige anomalier både hos voksne og barn.

I alle emner kombineres teoretisk undervisning med ferdighetstrening på eget arbeidssted. Undervisningen skjer både i fysiske samlinger og på nett. Ferdighetstreningen utgjør en stor del av studiet og er knyttet opp mot beskrivelse av røntgenbilder.

Opptakskrav

  • Autorisasjon som radiograf.
  • I tillegg kreves 2 års relevant yrkeserfaring innenfor bildediagnostikk.
  • Søker må ha et ansettelsesforhold i en bildediagnostisk avdeling i et helseforetak/privat klinikk.
  • Søker må ha skriftlig avtale med en mentor (radiolog eller beskrivende radiograf) før oppstart av studiet. Avtalen skal signeres, skannes og lastes opp i din søknad på Søknadsweb. 

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet