Skolefag for idrett, friluftsliv og helse - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet skal gi deg med bachelor i Idrett, friluftsliv og helse kompetanse i et tilleggsfag, slik at du etter avsluttet utdanning også har fagkompetanse utover kroppsøving/idrettsfag. Å ha undervisnings-kompetanse i to skolefag vil kunne gi deg en mer variert arbeidshverdag og det vil gjøre deg bedre kvalifisert i søknader på lærerstillinger i grunnskolen spesielt, men også i videregående skole.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Utdanningen er for kandidater med bestått bachelor i idrett, friluftsliv og helse (180 studiepoeng) med valgretning faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Studieprogrammet består av et utvalg av de emnene som hvert år tilbys som videreutdanning for lærere ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Dette kan være:

  • Samfunnsfag (60 studiepoeng)
  • RLE (60 studiepoeng)
  • Engelsk (60 studiepoeng)
  • Naturfag (60 studiepoeng)

Opptakskrav

Bestått bachelor i idrett, friluftsliv og helse (180 studiepoeng) med valgretning faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Søkere med bachelor i idrett, friluftsliv og helse fra Høgskolen i Oslo og Akershus får 10 tilleggspoeng ved opptak.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet