Samfunnsernæring - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du interessert i kosthold, ernæring, helse og samfunn? Tar du bachelorstudiet i samfunnsernæring, blir du ekspert på å fremme helse gjennom kostholds- og ernæringsarbeid på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.STUDIET HAR IKKE OPPTAK I 2019.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Velger du å studere samfunnsernæring, lærer du å forstå hva som påvirker folks kosthold og ernæringssituasjon i nasjonalt og globalt perspektiv. Innføring i vitenskapelige arbeidsmetoder knyttet til samfunnsernæring står sentralt i studiet. Dette gjør deg i stand til å ha en kritisk og vitenskapelig tilnærming til eget og andres arbeid innenfor fagfeltet.

Bachelorstudiet legger vekt på aktive arbeidsformer som skal gi helhetlig og tverrfaglig innsikt i problemstillinger, med vekt på å integrere teori og praksis.

Studiet benytter i stor grad prosess- og problemløsningsbasert undervisning. Det legges vekt på studentaktive læringsformer og tett oppfølging og veiledning fra faglærere. Aktuelle arbeidsformer i studiet er samarbeidslæring, gruppearbeid og prosjekt, forelesninger, oppgaver og selvstudium.

Bekledning

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

E-læring

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser.

Tilbys ved:

  • Studiested Kjeller

Lignende utdanninger