Religion, livssyn og etikk (RLE) 1 for trinn 1-7 - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet kvalifiserer for undervisning i KRLE innenfor grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn.

Studienivå

Lavere nivå

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

30

Semester

1

Om studiet

Studiet i RLE 1 innbefatter følgende tradisjoner: jødedom, kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, sikhisme, humanisme og nyreligiøsitet, samt etikk og filosofi. Det er fokus på undervisning i en flerkulturell kontekst og at undervisningen skal være objektiv, kritisk og pluralistisk. Ekskursjoner og fagdidaktiske verksteder er viktige elementer i studiet.

Undervisning (studiebelastning per uke)

Undervisningen består av 3-4 økter per uke. Det stilles krav om 80 prosent deltakelse i undervisningen. Dette kravet er begrunnet i studiets vektlegging av studentmedvirkning, samarbeidslæring, dialog og diskusjoner. I spesielle tilfeller kan det etter søknad gjøres unntak fra deler av disse kravene, eventuelt stilles krav om tilsvarende aktiviteter.

Målgruppe

Foruten lærerstudenter i 4. år, retter videreutdanningen seg mot lærere i skolen som ønsker kompetanse for å undervise i KRLE og for å arbeide som lærer i den flerkulturelle skolen. 

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet