Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 1 - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Det trengs veiledere for både nyutdannede lærere og for studenter i praksis. Skoler og barnehager har behov for medarbeidere og ledere som bidrar til å skape gode betingelser for læring og utvikling.

Studienivå

Lavere nivå

Organisering

 • Undervisning ved lærestedet
 • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

15

Semester

2

Om studiet

Studiene i pedagogisk veiledning tilbys i to klasser, en for barnehagelærere og en for grunnskolelærere.

Målgrupper

Målgruppene for studiet er følgende:

 • Praksislærere som har studenter i praksis knyttet til grunnutdanningen ved fakultetet (både barnehage- og skoleområdet).
 • Veiledere for nyutdannede (både barnehage- og skoleområdet).
 • Personer med andre veiledningsoppgaver i barnehage og skole, som ønsker å videreutvikle sin veiledningskompetanse.

Pedagogisk veiledning er et sentralt kompetanseelement i læringsarbeid som i økende grad gis betydning for utvikling av individet og lærende organisasjoner.

Emne 1 gir en innføring i veiledning og kommunikasjon i lærings- og utviklingsprosesser. Emnet gir også grunnlag for videre studier i pedagogisk veiledning.

Emne 1 består av to deler, 10 + 5 studiepoeng. Den første delen gir en generell innføring i veiledning. Den andre delen er rettet mot spesifikke fokusområder for skole og barnehage.

Studiet omfatter følgende tema:

Del 1 (10 stp.): Generell innføring

 • Veiledning – sentrale begreper og metoder.
 • Kommunikasjon og samspillprosesser i veiledning.
 • Veiledningsprosessen og roller i veiledning.
 • Læring og veiledning.
 • Om å utvikle seg som veileder.

Del 2 (5 stp.): Fokusområde (fordypning enten som praksislærer/veileder av nyutdannede)

 • Veileders oppgaver.
 • Utfordringer knyttet til fokusområdet.

Du må velge ett av fire fokusområder når du søker i Søknadsweb:

 • Praksislærer i grunnopplæringen for lærere.
 • Praksislærer i grunnopplæringen for barnehagelærere.
 • Veileder for nyutdannede i skole.
 • Veileder for nyutdannede i barnehage.

Om du er usikker på hvilket fokusområde du skal velge, kontakt faglig kontaktperson.

Organisering av studiet

Studiet er samlingsbasert. Oppstarten av studiet er intensiv for å sette i gang læringsprosessene. I periodene mellom samlingene arbeider deltakerne individuelt og i grupper med oppgaver knyttet til egen erfaring som veileder. Deltakernes egne erfaringer med veiledningssamtaler og refleksjon over veiledning er sentrale i å utvikle veilederkompetanse. Det er krav om tilstedeværelse i all undervisning. For å avlegge eksamen kreves minst 80 prosent deltakelse. Eksamen består av en individuell skriftlig semesteroppgave.

Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer.

Undervisning - studiebelastning

Studiet har ni samlinger over to semestre - noen på dagtid og noen på ettermiddagstid.

Opptakskrav

Bestått lærerutdanning/barnehagelærerutdanning eller tilsvarende fra universitet eller høgskole. I tillegg kreves minst tre års yrkeserfaring fra skole- eller barnehagesektor etter fullført utdanning. Lærere ved barnehager og skoler som har samarbeidsavtale med Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) og veiledere for nyutdannede oppnevnt av barnehage- og skoleeier, blir prioritert ved opptak. Søkere som er aktive praksislærere for studenter ved LUI kan tas opp ved studiet, selv om praksiskravet ikke er oppfylt.

Tilbys ved:

 • Studiested Pilestredet

Lignende utdanninger