Lærerutdanning, tospråklige lærere - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Bachelorstudiet gir et faglig og pedagogisk grunnlag for å kunne arbeide i norsk grunnskole som lærer i de fagene du fordyper deg i. Studiet tilbys ikke i 2019.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

8

Om studiet

Studiet er organisert som en deltidsutdanning med 45 studiepoeng hvert år over fire år. Studiet er bygget opp med 60 studiepoeng profesjonsfag med bacheloroppgave, 90 studiepoeng skolefag, ytterligere 30 studiepoeng skolefag eller et skolerelevant fag. Minst et av skolefagene bør være på 60 studiepoeng. Studiet inneholder også veiledet praksis i grunnskolen på OsloMets praksisskoler i Oslo og Akershus.

Hvert studieår skal en student ha 15 studiepoeng profesjonsfag. I tillegg skal en velge ett av to fag som tilbys spesielt for denne utdanningen. 

Det åpnes for at studentene kan velge å studere enkeltfag sammen med grunnskolelærerstudentene etter to fullførte studieår. Hvilke fag dette gjelder offentliggjøres hvert år i forbindelse med fagvalg.

Hvert studieår skal studenten ut i praksis. Selv om studiet er en deltidsutdanning, vil disse praksisperiodene være fulltid. For nærmere detaljer om praksis, se programplanen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse og spesielle opptakskrav: minst snittkarakter 3 i norsk (hovedmål, sidemål, muntlig) og bestått opptaksprøve