Kardiologisk sykepleie - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Som kardiologisk sykepleier jobber du innenfor et spennende praksisfelt. Fagområdet kardiologi er spesialisert, i rask utvikling, har mange pasientgrupper og behovet for faglig oppdatering er stort.

Studienivå

Høyere nivå

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet
  • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

3

Om studiet

Hensikten med studiet er å videreutvikle spesialisert klinisk kompetanse hos sykepleiere som arbeider med hjertepasienter. Utdanningen foregår i nær tilknytning til klinisk praksis med egen arbeidsplass som læringsarena, i tillegg til noe hospiteringspraksis.

Tilegnelse og bruk av forskningsbasert kunnskap, evne til fagkritisk refleksjon og integrering av ny teoretisk kunnskap med egne erfaringer, er sentralt i studiet. Forelesere er i stor grad klinisk fagpersonell med spisskompetanse innenfor sine fagområder.

Studenter som har gjennomført videreutdanning etter programplanen av 14.9.2016, kan etter søknad få studiet innpasset i masterstudiet i empowerment og helsefremmende arbeid. Dette forutsetter at de har fått studieplass på masterstudiet. 

Deltidsstudiet er organisert som ukesamlinger, med ca. 12 samlinger til sammen, fem samlinger i første semester, fire samlinger i 2 semester og tre samlinger i 3. semester. Hver ukesamling er på fem dager. I tillegg kommer 10 dagers hospiteringspraksis som en del av studiet, samt tre hjemmeeksamener over tre dager, to eksamener under tilsyn, en prosjektbeskrivelse og avslutningsseminar. Studentene arbeider i praksis ved sitt ordinære arbeidssted mellom samlingene. Det vil pågå ulike studentaktive arbeidsformer i og mellom samlingene.

Opptakskrav

Autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant yrkespraksis

Tilbys ved:

  • Studiested Kjeller