Intensivsykepleie - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Intensivsykepleie er spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt og/eller kritisk syke i alle aldre som har manifest eller potensiell svikt i vitale funksjoner. Intensivsykepleie omfatter å iverksette livreddende behandling i akutte situasjoner, yte kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens organ eller organsystemer og lindre pasientens smerte og ubehag ved intensivmedisinsk behandling.

Studienivå

Høyere nivå

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

1. mars 2018

Studiepoeng

90

Semester

3

Om studiet

Studiets innhold er organisert i åtte obligatoriske emner, som til sammen utgjør 90 studiepoeng. Teoretiske studier utgjør 45 studiepoeng og kliniske studier/praksis utgjør 45 studiepoeng.

Studiet gjennomføres i løpet av 1 ½ år på heltid. Kliniske studier/praksis gjennomføres ved intensivavdeling, postoperativ avdeling, overvåkningsavdeling og operasjonsavdeling.

I studiet vektlegges studentaktive metoder, som skal bidra til at studenten stimuleres til aktivt å søke relevante og pålitelige kunnskapskilder. Denne prosessen vil veksle mellom individuelt arbeid og samhandling med medstudenter og andre i gruppearbeid, seminarer, simulering og kliniske studier.

Opptakskrav

3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst 2 års somatisk yrkespraksis fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon.

Kvalifikasjonskrav

Tilbys ved:

  • Høgskolen i Oslo og Akershus