Halvårsstudium i muntlig fortelling 1 favoritt ikon

Universitet og høgskole
Den muntlige fortellingen skaper indre bilder i tilhørernes fantasi og foregår som en åpen og direkte toveiskommunikasjon mellom forteller og tilhørere.

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Studiet er delt inn i hovedområdene teori og praktisk øving i fortellerteknikk. Det legges stor vekt på utvikling av studentens kunstneriske og faglig-pedagogiske profesjonalitet i fortellerkunst.

Studiet er i stor grad basert på at læringen foregår sammen med andre. Det er sterkt prosessorientert og bygger på studentenes egenaktivitet. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Studiet er samlingsbasert.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Lignende utdanninger