Fysioterapi, studieretning mensendieck - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Fysioterapeuter behandler mennesker med nedsatt funksjon etter fysiske skader, sykdom eller lidelser. Veiledning til opptrening og rehabilitering er en viktig del av arbeidet og behandlingen.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Fagområdet fysioterapi handler om kroppens bevegelse og funksjoner i et helse- og helhetsperspektiv. Bevegelse, kroppslig funksjon og ulike faktorer i livet er med på å påvirke til smerte og funksjonsnedsettelse.

Det teoretiske grunnlaget for utøvelse av fysioterapi er følgende:

  • Kunnskap om kroppens og hjernens oppbygging og funksjon.
  • Kunnskap om avvik og sykdom.
  • Teorier om hvordan vi lærer og kontrollerer bevegelse.
  • Bevegelsesanalyse.
  • Betydning av fysisk aktivitet.
  • Motivasjon.
  • Kommunikasjon og samhandling.
  • Kunnskap om hva som gir mening i menneskers liv.

Fysioterapeututdanning er delt i to studieretninger: Fysioterapi og mensendieck. Det er egen søknad til hver studieretning. 100 studiepoeng er felles og 80 studiepoeng er spesielt for hver av retningene.

Ferdighetstrening og bekledning

I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

E-læring

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

47.30 (primær)
53.80 (ordinær)

Studieplasser

55

Søknadskode (SO)

215706

Lignende utdanninger