Flerkulturell fagkompetanse 2 - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet er utviklet for deg som er profesjonsutøver og jobber i et flerkulturelt miljø med flerkulturelle spørsmål.

Studienivå

Lavere nivå

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet
  • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Studiet skal bidra til å utvikle kunnskap om og forståelse for kompleksiteten i prosesser som gjelder tilhørighet og identitet i det flerkulturelle samfunns- og arbeidsliv. Mål for studiet er at studenten skal kunne relatere dette til egen yrkespraksis eller til annet personlig samfunnsengasjement. Studiet vektlegger forholdet mellom individ, samfunn og kultur.

Fokus er velferdsstaten som samhandlingsarena mellom yrkes- og profesjonsutøvere og brukergrupper. Studiet er preget av tverrfaglighet. Teori og empiri, det generelle og det fagspesifikke er integrert til en helhetlig forståelse av flerkulturelle spørsmål. Det vil derfor bli lagt betydelig vekt på studentenes personlige og yrkesmessige erfaring.

Mål for studiet er å fremme kompetanse for yrkes- og profesjonsutøvelse i et flerkulturelt samfunn.

Planlagte samlinger for studieåret 2018/2019:

2018:

1.samling uke 36, 5.-7-september
2-samling uke 45, 7.-9.november

2019:

3.samling uke 3, 16.-18.januar
4.samling uke 12, 20.-22.mars

Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Minimum tre års relevant høyere utdanning og to års relevant yrkeserfaring samt bestått Flerkulturell fagkompetanse 1 eller tilsvarende utdanning på minst 30 studiepoeng.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet