Ergoterapi innenfor allmennhelse - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet legger vekt på å styrke faglig identitet og kvalifisere ergoterapeuter til å identifisere og dekke behov for ergoterapi innen kommunehelsetjenesten og til å samarbeide med brukere, pårørende og involverte aktører med tanke på et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.

Studienivå

Lavere nivå

Organisering

  • Nettstøttet
  • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Studiet går på deltid over ett år og organiseres med fire obligatoriske fellessamlinger av 5 dagers varighet. Studiet er delvis nettbasert. Arbeidsformen er i stor grad basert på egenaktivitet og deling av erfaringer og kunnskap.

I løpet av studiet arrangeres fire ukesamlinger. Studentene arbeider med oppgaver i periodene mellom samlingene.

  • Samlinger høsten 2017: Uke 36 og 44
  • Samlinger våren 2018: Uke 4 og 11

Studiet består av to emner: 

VERA6010 Ergoterapeutisk intervensjon og tjenesteutvikling (15 stp)

Emnet fokuser på ergoterapispesifikk fagkunnskap inkludert metoder og redskaper som begrunner og benyttes i yrkesutøvelsen på individ- og systemnivå for å fremme aktivitet og deltagelse. Emnet inkluderer også kunnskap om politiske føringer, sentrale rammebetingelser og samfunnsmessige behov som styrer og påvirker kommunen og ergoterapeutens oppgaver og rolle.

Eksamensform er individuell muntlig eksamen.

VERA6110 Prosjektoppgave  (15 stp)

Oppdatert og ny kunnskap skal ligge til grunn for praksis. Dette skal synliggjøres i prosjektoppgaven som knyttes til utviklings- eller endringsarbeid i egen praksis. Oppgaven skrives individuelt eller i gruppe på to studenter.

Opptakskrav

Søkere må ha offentlig godkjenning som ergoterapeut i Norge.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Lignende utdanninger