Engelsk 2, for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet) favoritt ikon

Universitet og høgskole
Dette studiet retter seg primært mot lærere på ungdomstrinnet og siste del av barnetrinnet. Studiet er for deg som allerede har 30 studiepoeng i faget. Studiet gir deg formell kompetanse i faget, samtidig som det gir deg økt handlingskompetanse i forhold til det praktiske arbeidet med engelsk i klasserommet. Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Nettstudium
  • Samlingsbasert

Søknadsfrist

1. mars 2020

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Studiet bygger på Engelsk 1 og innebærer en fordypning i studiet av det engelske språket og ulike typer tekster. I tillegg fokuserer det på videreutvikling av de grunnleggende ferdighetene, med spesiell vekt på progresjonen fra 5. til 10. trinn, interkulturell kompetanse, noen varianter av engelsk, tilpasset opplæring og ulike vurderingsformer knyttet til kompetansemålene i engelsk.

Studentene vil analysere gjeldende læreplan og arbeide med å utvikle en læringsfremmende vurderingspraksis der elever selv kan delta aktivt i formulering av læringsmål. Ikke minst vil ulike grader av måloppnåelse, og ulike sider ved vurdering med karakter bli drøftet. Bevisstgjøring omkring utfordringer ved overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn vil inngå i studiet.

Opptakskrav

For eksterne søkere kreves bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

Søkere som Utdanningsdirektoratet har vurdert til å ha lærerutdanning fra utlandet, men som mangler fag/ studiepoeng for å bli godkjent lærer i norsk grunnopplæring, kan også søke. Slike søkere må i tillegg oppfylle kravet til generell studiekompetanse.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet