Engelsk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen favoritt ikon

Universitet og høgskole
Engelskfaget er et danningsfag og et redskapsfag. Studentene skal gjennom studiet opparbeide solid kunnskap om engelsk for nybegynnere i et fagdidaktisk perspektiv.

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

1

Om studiet

Engelskfaget er et danningsfag og et redskapsfag. Studentene skal gjennom studiet opparbeide solid kunnskap om engelsk for nybegynnere i et fagdidaktisk perspektiv. Dette omfatter kunnskap om hva som kjennetegner språkutviklingen i denne aldersgruppen, hvordan språket er bygd opp og hvordan ulike tekster best kan brukes på barnetrinnet til fordel for både gutter og jenter. Som fremtidige lærere må studentene vite hvordan de grunnleggende ferdighetene står sentralt i arbeidet med engelsk for nybegynnere, slik at de er i stand til å legge til rette for utvikling av grunnleggende ferdigheter for alle elever fra 1. til 7. trinn i grunnskolen.

Engelsk 2 bygger på Engelsk 1 og gir fordypning i språkopplæring og i valg og bruk av ulike tekster på barnetrinnet. Emnet gir større konsentrasjon i fagdidaktiske utfordringer i begynner-opplæringen (1- 4) og i opplæringen av elever på slutten av barneskolen (5-7). Engelsk 2 omfatter språkets oppbygging, videreutvikling av egen språkferdighet og tekstkompetanse samt kritisk vurdering av ulike sider ved engelskundervisning for barnetrinnet. Det dreier seg videre om et variert utvalg av aktiviteter og arbeidsmåter i faget. Engelsk settes i et historisk perspektiv, med mer komplekse tekster i ulike sjangere.

Opptakskrav

Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg må søkeren ha fullført og bestått Engelsk 1, 1.-7. trinn, eller tilsvarende.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet