Bedriftspedagogikk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Styrk læring på arbeidsplassen! Arbeidsplassen er et sted for både arbeid og læring. På dette studiet er alle studieoppgavene knyttet til egen arbeidssituasjon.

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Studentene på dette studiet kommer fra ulike bedrifter, profesjoner og yrker, både i privat og offentlig sektor. Her vil du treffe folk fra håndverksbedrifter, barnehager, transportbransjen, andre bransjer og enkeltbedrifter. Slik kan du lære noe om hvordan andre bedrifter og virksomheter organiserer læring og utvikling.

 

Målgruppen er personer med opplærings- og veiledningsfunksjoner i bedrifter og virksomheter. Studiet passer for ansatte som utøver yrkespedagogisk arbeid i ulike stillinger og funksjoner:

De som har ansvar for lærlinger, opplæring, veiledning og coaching av medarbeidere

De som analyserer behov for læring og kompetanseutvikling

Ansatte innen opplærings-, personal-, kvalitets- eller HMS-arbeid

Tillitsvalgte

Studiet gir deg grunnlag for å løse ulike yrkespedagogiske oppgaver og funksjoner i arbeidslivet. Din verktøykasse er kunnskap og bevissthet, metoder, ferdigheter, innstillinger og holdninger.

 

Gjennom studiet styrker du din pedagogiske kompetanse mens du arbeider og får veiledning i egen bedrift.

Opptakskrav

Ingen opptak pågår.

Karrieremuligheter

Studentene på dette studiet kommer fra ulike bedrifter, profesjoner og yrker, både i privat og offentlig sektor. Her vil du treffe folk fra håndverksbedrifter, barnehager, transportbransjen, andre bransjer og enkeltbedrifter. Slik kan du lære noe om hvordan andre bedrifter og virksomheter organiserer læring og utvikling.

 

Målgruppen er personer med opplærings- og veiledningsfunksjoner i bedrifter og virksomheter. Studiet passer for ansatte som utøver yrkespedagogisk arbeid i ulike stillinger og funksjoner:

De som har ansvar for lærlinger, opplæring, veiledning og coaching av medarbeidere

De som analyserer behov for læring og kompetanseutvikling

Ansatte innen opplærings-, personal-, kvalitets- eller HMS-arbeid

Tillitsvalgte

Studiet gir deg grunnlag for å løse ulike yrkespedagogiske oppgaver og funksjoner i arbeidslivet. Din verktøykasse er kunnskap og bevissthet, metoder, ferdigheter, innstillinger og holdninger.

 

Gjennom studiet styrker du din pedagogiske kompetanse mens du arbeider og får veiledning i egen bedrift.

Tilbys ved:

  • Studiested Kjeller

Lignende utdanninger