Barnehagelærerutdanning, samlings- og nettbasert favoritt ikon

Universitet og høgskole
I ABLU er arbeidsplassen en viktig læringsarena. Studiet søkes og gjennomføres i et nært samarbeid med kommune/bydel og arbeidsgiver.

Studienivå

Bachelor, 4 år

Organisering

 • Nettstudium
 • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

8

Om studiet

Vi tilbyr en arbeidsplassbasert barnehagehagelærerutdanning tilrettelagt for ansatte fagarbeidere og assistenter i barnehager. Utdanningen er en deltidsutdanning over 4 år hvor det er mulig å kombinere med arbeid inntil 60 prosent.

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning forutsetter et forpliktende samarbeid mellom OsloMet og kommuner/private eiere i Oslo og Viken hvor det inngås en samarbeidsavtale som beskriver ansvar og oppfølging av studentene.

Struktur

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er strukturert i seks kunnskapsområder, samt fordypning og bacheloroppgave – til sammen 180 studiepoeng (stp.):

 • Barns utvikling, lek og læring (30 stp.).
 • Kunst, kultur og kreativitet (20 stp.).
 • Natur, helse og bevegelse (20 stp.).
 • Språk, tekst og matematikk (20 stp.).
 • Samfunn, religion, livssyn og etikk (30 stp.).
 • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (15 stp.).
 • Fordypning (30 stp.).
 • Bacheloroppgave (15 stp.).

Arbeidsmåter

Gjennom utdanningen veksler studentene mellom ulike læringsareneaer: Studiesamlinger på OsloMet, studiesamlinger i barnehagen, arbeid i kollokviegrupper, veiledet praksisopplæring, arbeid på universitetets internettbaserte lærestøttesystem og selvstudier. Gjennom samarbeidet mellom OsloMet og studentenes arbeidsplass er målsettingen at det foregår faglig kvalifisering og utviklingsarbeid i personalgruppen parallelt med studentenes læringsprosesser.

I studiet er det lagt opp til to faste studiedager i uka. I praksisperiodene vil du stort sett være i praksis i hele uker.

Opptakskrav

Tilleggskrav for samlings- og nettbasert barnehagelærerutdanning:

 • Dokumentert ansettelse i barnehage i minimum 40 prosent stilling gjennom hele studietiden.
 • Studiet forutsetter at studenten har et tilsettingsforhold i en barnehage og at denne kan benyttes aktivt som en læringsarena for både studenten og medstudenter. 
 • Ved endring i tilsettingsforholdet i studietiden må studenten orientere OsloMet og ny samarbeidsavtale må inngås.

Tilbys ved:

 • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Nytt (primær)
Nytt (ordinær)

Studieplasser

84

Søknadskode (SO)

215131