Arkivakademiet - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Arkivutdanning på høgskolenivå - 30 studiepoeng

Studienivå

Lavere nivå

Organisering

  • Nettstøttet
  • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Arkivakademiet er rettet mot ansatte i arkivsektoren. Studiet tar for seg ulike sider av arkivdanningsprosessen. Det omhandler hvordan arkiv skapes og brukes, det juridiske rammeverket, arkivfaglig teori og metode og arkivarens rolle i så vel offentlige som private virksomheter og i samfunnet som helhet.

Studiet er samlingsbasert med fire samlinger per semester. Studentene kan følge forelesningene på campus eller på nett. Det er ikke obligatorisk undervisning, men sentrale deler av pensum gjennomgås i undervisningen. Det tilbys på deltid over to semestre, og kan derfor kombineres med arbeid.

Ved fullført arkivakademiet kan du søke om lokalt opptak til årsstudiet i arkivvitenskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanserealkompetanse