Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

7.5

Semester

1

Kostnader

Semesteravgift kr. 745.

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid

Om studiet

I dette emnet får kursdeltakerne innblikk i hva additiv produksjon er, teknologiutviklingstrender, design for 3D-printing, type materialer, samt deres effekt på verdikjeder og måten bedriften driver sine forretning på. Studentene vil få en praktisk tilnærming til ringvirkninger og implikasjoner en slik satsning har for bedrifter og deres forretningsmodeller. Fokuset vil være å identifisere sentrale problemstillinger i denne typen produksjon som må løses, samtidig som man fremmer kreative løsninger gjennom design, testing og bruk. Emnet er  basert på problemstillinger man vil møte i arbeidslivet og gjennom nye markedskrav. Målet med de ulike delene i emnet er å skape en felles forståelse som kan føre til mer effektiv kommunikasjon mellom ulike deler av en organisasjon. Emnet gir kompetanse  som er nyttig for ledere, designere, ingeniører, logistikere og produksjonsmedarbeidere.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse (GENS)

Opptaksinformasjon


Du søker opptak gjennom lokalt opptak som emnestudent ved HiMolde.

Søk om studieplass her.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha bestått dette emne, vil studenten kjenne til prinsippene for additiv produksjon og vite mye om historikk, økonomi, egnethet til å løse ulike problemer i industrien og teknologitrendene som kommer innen f.eks. 3D-printing. De skal også ha grunnleggende kunnskaper om logistikk som eget fag, og særlig på hvilken måte logistikken i et produksjonsmiljø endres ved innføring av additiv produksjon. Logistikkkunnskapen som emnet gir vil først og fremst være orientert mot verdikjedeutvikling i et organisatorisk perspektiv, men noe kvantitativ logistikk må påregnes, for at studentene også skal ha kunnskap om presis modellering og optimering for additiv produksjon.

Ferdigheter

Studentene skal vite hvordan de algoritmer lages for additiv produksjon, og kunne delta i team som skaper slik programvare. De skal kunne lede og delta aktivt i produkter som velger og utfører produksjon etter utvalgte additive produksjonsprinsipper. De skal i gitte situasjoner kunne gjenkjenne begrensninger og muligheter slike teknikker gir, og skrive velbegrunnede anbefalinger om valg av teknologi. Studentene skal kunne bidra til å etablere et miljø for additiv produksjon, så vel organisatorisk som teknisk.

Generell kompetanse

Studentene skal ha kunnskap om fremtidige trender innen additiv produksjon, særlig der det knyttes an til smart innovasjon, lean entrepreneurship, bruken av digitale tvillinger i smartby-prosjekter og smart produksjon. Emnet skal også gi noe kompetanse om hvordan VR-teknologi er viktig for additiv produksjon. Studentene vil etter bestått emne kunne vurdere additiv produksjon som en komponent i hele verdikjedeutviklingen (SCM). Muliggjørende teknologier, for eksempel 5G, og deres betydning for additiv produksjon kommer også til å bli viktig for den generelle kompetansen om AP som studentene sitter igjen med etter bestått emne.