Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

7.5

Semester

1

Kostnader

Semesteravgift kr. 745.

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hovedmålet med dette nettbaserte emnet er at du skal få kunnskap om bærekraft, med relevans for idretten. Denne kunnskapen skal du kunne bruke uavhengig av rolle i idrettsorganisasjon, forvaltning, næringsliv og skoleverk. Emnets inngang til bærekraft vil være sosiale, økonomiske og miljømessige aspekter. FNs bærekraftmål står sentralt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse (GENS)

Opptaksinformasjon

Du søker opptak gjennom lokalt opptak som emnestudent ved HiMolde.

Søk om studieplass her.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført emne skal du kunne:

  • Beskrive bærekraft ut ifra historiske, etiske og organisatoriske perspektiver.
  • Forklare FNs bærekraftmål, og kunne knytte disse til nasjonal og internasjonal idrett.
  • Gjøre rede for norske og internasjonale miljø- og klimamål, og kunne reflektere rundt idrettens påvirkning på miljøet​

 

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal du kunne:

  • Reflektere over hvordan norsk idrett kan framstå bærekraftig med hensyn til sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. 
  • Diskutere fordeler og ulemper med konkrete tiltak for å gjøre idretten mer bærekraftig.

 

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal du kunne:

  • Jobbe selvstendig med spørsmål knyttet til idrett og bærekraft.