Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

7.5

Semester

1

Kostnader

Semesteravgift kr. 745.

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid

Om studiet

Emnet kombinerer teorier om informasjonsinfrastrukturer med kjennskap til teknologier som gir oss nye muligheter til å innrette og utvikle nye typer miljøer rundt individet, familien og mindre grupper,

Søk opptak til dette emnet her.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Læringsutbytte

I dette emnet skal studenten få en innføring i de nyeste trendende og betydningen av IT og digitalisering i utforming av moderne og fremtidsrettet infrastrukturer for bomiljø og arbeidsmarked, gjennom utviklingen av miljøvennlig og bærekraftig mobilitet, elektriske og autonome transportmidler, nødvendige infrastrukturer for lading og verdiøkende tjenester mm, som samlet sett bdirar til en annen type byutvikling enn den vi har hatt så langt.