Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

7.5

Semester

1

Kostnader

Semesteravgift kr. 745.

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid

Om studiet

Del 1 er om data og digital representasjon.  Programmering med SQL mot en og flere tabeller, samt relasjonsmodellen med integritetsregler. Del 2 er om modellering, først med ER-metoden, derfra til logisk design der man normaliserer og definerer de endelige tabeller. Filer og indekser som databasen lagres i.  Del 3 er om databaser i produksjon, transaksjoner og driftsoppgaver. Del 4 er om programmering av databaser i en webkontekst, lagrede program, mens Del 5 har utvalgte tema som XML og NoSQL.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse (GENS)

Opptaksinformasjon

Du søker opptak gjennom lokalt opptak som emnestudent ved HiMolde.

Søk om studieplass her.

Læringsutbytte

Studenten vil etter endt emne ha kunnskap om hvordan en database er bygd opp teknisk sett, kunnskap og forståelse for hvordan databaser inngår i større informasjonssystem, samt oversikt over viktige faser innen utvikling av databaser, herunder kjennskap til databasens ytelseskrav og driftsrelaterte oppgaver.  Studenten skal ha ferdigheter i å planlegge enkle lagringsmodeller med ER-metoden og å anvende normaliseringsteknikker. Studenten vil videre ha ferdigheter i å implementere og å drifte av databaser med koding i SQL og tilliggende språk.  Studenten vil etter endt emne ha kompetanse i å bidra i enklere utviklingsprosjekt der datalagring inngår, samt kompetanse til å bidra i enkle driftsoppgaver.