Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

7.5

Semester

1

Kostnader

Semesteravgift kr. 745.

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid

Om studiet

Starting with simple tasks, and continuing with more advanced programs and conputer systems. All presentations and assesments will in their entirety be based on hands-on programming.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse (GENS)

Opptaksinformasjon

Du søker opptak gjennom lokalt opptak som emnestudent ved HiMolde.

Søk om studieplass her.

Læringsutbytte

Studenten skal ha fått kunnskaper om hvordan man bygger opp og tester enklere dataprogram, og kjennskap til ulike sammenhenger der programmering kan være til hjelp. Studenten har fått praktiske ferdigheter i å skrive program med editor, finne feil ved hjelp av debugverktøy, lage og utføre programtester med testverktøy, og regne ut effektiviteten til et program.  Studenten vil være kompetent til å bidra i situasjoner der en skal lage, forbedre eller videreutvikle enkle program.  Studenten skal også være godt utrustet til å ta fatt på videregående emner innen programmering, for eksempel algoritmer, datastrukturer eller objektorientert utvikling.