Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

7.5

Semester

1

Kostnader

Semesteravgift kr. 745.

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid

Om studiet

Enkel programmering av nettsteder, skjemabehandling, lagring på fil og database, utveksling mot andre webtjenester. Tilstandsbevaring. Organisering av kode. Sikring av nettstedet.  Programmeringen tas fra grunnen med innføring i datatyper, variabler, array, logiske uttrykk, if-tester, gjentakelser, funksjoner og programmering mot fil og database.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse (GENS)

Opptaksinformasjon

Du søker opptak gjennom lokalt opptak som emnestudent ved HiMolde.

Søk om studieplass her.

Læringsutbytte

Studenten vil etter fullført emne ha kunnskap om hvordan man lager et enkelt dynamisk nettsted basert på webteknologi. Studenten har fått ferdigheter i å utforme velstrukturerte dokument og å utvikle dataprogram som genererer disse dokumentene for oversendelse til klienter som nettlesere. Studenten har ferdigheter i å programmere med lagring av cookies og sesjoner for å bevare tilstand, såvel som med lagring til fil og database. Studenten har ferdigheter i å programmere datainnhenting fra ulike kilder som sluttbruker (via skjema), fra fil og database på server, og fra webtjenester. Studenten har ferdigheter i enkel sikring av programvare mot misbruk. Studenten vil ha kompetanse til å bidra i utviklingen av IT-tjenester basert på web.