Årsstudium i juss favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Om studiet

Juss er et spennende fagfelt og gir kompetanse til å løse viktige problemer og konflikter. Juskunnskaper gir også kompetanse til å drive og organisere virksomheter.

Årsstudium i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens øvrige studier. Tilbudet er også meget relevant for ansatte i offentlig eller privat virksomhet som ønsker tilleggsutdanning innen juss.

Behovet for juridisk kompetanse er stort både i offentlig og privat sektor. Studiet gir kunnskap om viktige deler av vårt rettssystem. Studentene får kompetanse i å stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål, i å finne fram til rettskilder og å anvende disse.

Kvalifikasjon/tittel

Fullført og bestått årsstudium

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

38.80 (primær)
38.60 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

211246

Lignende utdanninger