Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

7.5

Semester

1

Kostnader

Semesteravgift kr. 745.

Studieform

Nettstudium

Om studiet

I dette emnet vil man gjøre et dypdykk i design thinking, en empatidrevet, menneskesentrert, og hurtig prototype-drevet innovasjonsmetode. Design thinking brukes for å takle utfordringer forbundet med utvikling av nye produkter, teknologisk innovasjon, tjenester, forretningsmodeller, brukeropplevelser, prosesser og/eller systemer. Hovedmålet med kurset er å gjøre studenter i stand til å drive idegenerering, starte, kjøre og fullføre innovasjonsprosjekter som har signifikant og meningsfull innvirkning for pionerende organisasjoner og industrier. Kurset omfatter intensive økter med hvordan finne behov, empati, observasjon, dypdykk, brain-/bodystorming, idegenerering og hurtig prototyping sammen med utvikling av forretningsmodeller alt i kontekst av å skulle takle banebrytende utfordringer og løse strategiske mål i bedrifter. Kurset vil også inneholde læring om hva som viktig ved oppstart av egen bedrift.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse (GENS)

Opptaksinformasjon

Du søker opptak gjennom lokalt opptak som emnestudent ved HiMolde.

Søk om studieplass her.

Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap: 

 • lære å tilnærme seg utfordringer relatert til innovasjon fra et humansentrisk perspektiv
 • oppnå en forståelse for at de beste innovasjoner vanligvis er de som tar hensyn til dype menneskelige behov som springer ut ifra mening og menneskelige erfaringer
 • lære at en tverrfaglig tilnærming til innovasjon er en effektiv måte å innlemme perspektiver fra mange forskjellige typer mennesker, og at mangfold er nøkkelen til utviklingen av kontinuerlige, og radikale innovasjoner
 • erfare betydningen av å bruke et prototype-tankesett som et virkemiddel for å oppnå innovasjon; hvor gjentakelser, prøving og feiling, og til og med fiasko, er verdifulle deler av den kreativ læringsprosessen
 • lære å utvikle en forretningsmodell og vil få basiskunnskap om hva som er viktig ved oppstart av egen bedrift
   

Ferdigheter: 

 • gjøre bruk av etnografisk metode, være i stand til å føle, ha empati og forstå behovet til en bred gruppe av interessenter. 
 • være i stand til å definere og redefinere innovasjonsutfordringer ved å stille de riktige spørsmålene, og ikke nødvendigvis fokusere på de riktige svarene
 • være i stand til å utvikle mange kreative ideer gjennom strukturerte idédugnader
 • være i stand til å utvikle raske prototyper for å bringe sine ideer til realitet så fort som mulig, og dermed kunne få tilbakemeldinger
 • skal kunne utvikle en forretningsmodell for hvordan ta en løsning ut i markedet

 
Generell kompetanse: 

 • få en større kunnskap til å håndtere tvetydighet og usikkerhet i sine profesjonelle og personlige liv
 • lære å jobbe med mange forskjellige mennesker i et høyt tempo, innenfor dynamiske og tverrfaglige grupper
 • få kompetanse til å tilnærme seg mange forskjellige problemer og utfordringer med en åpen, kreativ, empatisk, og prototype-drevet tenkemåte