Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høgskulen for grøn utvikling Bryne

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

30

Kostnader

24000

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Om studiet

Å forstå korleis økonomi påverkar prosessane i samfunnet er avgjerande når ein skal jobbe med endringsprosessar og utviklingsarbeid. Kurset gir ei grunnleggande forståing av økonomifaget og økonomisk metode i eit samfunnsperspektiv. Studentane sjå nærare på framveksten av økonomifaget og korleis faget har utvikla seg i tråd med dei utfordringar som er knytte til dei ulike samfunnstypar og utfordringar.

Sentrale tema er:

  • Teori for økonomisk verksemd
  • Marknadsimperfeksjonar og økonomiske modellar
  • Internasjonal økonomi
  • Bedriftsøkonomisk forståing
  • Aktuelle lover og rettstilhøve

Alle utdanninger innen