Regnskap og økonomi favoritt ikon

Fagskole
Vår utdanning i regnskap og økonomi gir en solid økonomiutdanning. Gjennom vår utdanning innen regnskap og økonomi tilegner du deg en solid plattform for å møte dagens næringsliv på en konkurransedyktig måte. Å studere økonomi hos NæringsAkademiet gjør deg rustet til å møte de faktiske arbeidsoppgavene slik disse finnes ute i arbeidslivet. Gjennom en kombinasjon av praksis og teori oppnår du en solid økonomiutdanning og blir en ressursperson innen blant annet fagfeltet regnskapsføring.

Varighet

1 og et halvt år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Kostnader

38 900

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Vår utdanning i regnskap har et naturlig forløp der du skal opparbeide deg en praktisk innsikt i arbeidsoppgavene til en regnskapsfører, og bli kjent med økonomi som fagfelt, samt bedriftsøkonomiske begreper. Du skal lære regnskapsføring i teorien så vel som praktisk føring av regnskap i et profesjonelt regnskapsprogram. Fra det grunnleggende arbeidet med regnskapsføring jobber du videre med finans- og årsregnskap og analyser av disse, balansen, resultatregnskapet og periodisering, samt med termin- og årsavslutninger. På denne måten skaffer du deg en grundig økonomiutdanning og god regnskapsforståelse. I våre økonomistudier skal du også innom tema som regnskapsrapporter, kontrollsystemer, skatt og skatterett, systemintegrasjon og lønn og personal. Etter fullført studium skal du ha opparbeidet en grundig innsikt i en regnskapsfører- og økonomimedarbeiders arbeids- og ansvarsområder.

Undervisningsopplegg

Gjennom å studere økonomi hos Næringsakademiet arbeider du hele tiden med store og små oppgaver, og over tid utvikler du evnen til selv å se muligheter og løsninger på faglige og praktiske utfordringer. Sammen med opplæring i prosjekt og teamarbeid gir oppgavearbeidet deg også trening i samarbeid, problemløsing og elektronisk samhandling. Dette er viktige suksessfaktorer i fremtidens arbeidsmarked. Å studere økonomi gir en praktisk utdannelse med rot i virkeligheten.

Karrieremuligheter

Utdanningen er tilpasset hele bredden i de krav som stilles til en regnskapsfører, eller økonomimedarbeider i en liten eller mellomstor bedrift, samt til medarbeidere i en avdeling for regnskapsføring generelt. Utdanningen setter deg blant annet i stand til regnskapsføring i små og mellomstore bedrifter, ta ansvar for klienter ved et regnskapskontor og ivareta en rekke stillinger innen regnskap og økonomi.