Ernæring i pleie- og omsorgstjenester favoritt ikon

Fagskole
Du får opplæring i å planlegge, organisere og iverksette tiltak relatert til ernæring i pleie- og omsorgtjenester i samarbeid med andre yrkesgrupper og brukere.

Varighet

1 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Dette studiet gir deg kompetanse innenfor ernæring og ernæringsrelaterte utfordringer i pleie- og omsorgstjenester. 

Utdanningen har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard.

Du lærer blant annet om:

  • planlegging av menyer
  • tilberedning og servering av mat
  • oppfølging av brukernes ernæringsstatus
  • tilrettelegging for et hyggelig spisemiljø 

Bakgrunnen for studiet er blant annet utfordringene innenfor helsetjenesten knyttet til at brukere har kunnskap, forståelse og ferdigheter til å kunne sette sammen et fullverdig kosthold. Det er også en utfordring å gi et tilfredsstillende mattilbud til brukere av pleie- og omsorgstjenester i hjemmetjenesten, bofellesskap og i institusjon. Mange sykdomstilstander medfører risiko for utvikling av feil- og underernæring. Det skaper behov for å ta spesielle kosthensyn.

Eksempler på sykdomsgrupper med risiko for underernæring er eldre, demente, enslige, funksjonshemmede, psykiatriske langtidspasienter, rusmiddelavhengige og pasienter med kroniske lidelser som kreft, hjerte- og lungesykdom. 

For å begynne på studiet må du ha grunnutdanning innen helse- og sosialfag, restaurant- og matfag eller tilsvarende. 

Opptakskrav

Les mer om opptakskrav på studiets hjemmeside.