Nøkkelinformasjon

Gokstad Akademiet Logo
Gokstad Akademiet Logo

Lærested

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

1. desember

Om studiet

Nettsiden er virksomhetens ansikt utad og er derfor en viktig investering. En god nettside bør bygge oppunder virksomhetens merkevare, og sikre at de som besøker den sitter igjen med det etterlatte inntrykket man ønsker. Det er derfor viktig med kunnskap om både design, tekniske løsninger og funksjonalitet for å kunne ulage og utvikle gode nettsider.

Undervisningsopplegg

Utdanningstilbudet gjennomføres digitalt på den tiden deltaker selv ønsker å bruke og hver enkelt deltaker har sin egen progresjon. Varighet på gjennomføring for tilbudet er fleksibel innen tiden 01.06.2021 til 31.12.2021. Tilbudet kan kombineres med jobb.

Vi benytter den pedagogiske læringsplattformen Itslearning.

Tilbudet er i tråd med våre studieplaner som er akkreditert av NOKUT.

Opptakskrav

Tilbudet vil gi 5 studiepoeng, og har følgende opptakskrav:

  • Fullført og bestått videregående opplæring og/eller godkjent realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Søknad skjer på våre nettsider: www.gokstadakademiet.no

Karrieremuligheter

Den siste tiden har ført til at alle virksomheter forstår viktigheten av å digitalisere sin markedsføring og kundekontakt. Det å være synlig på internett, med gode nettsider som kundene finner lett er viktig. Mange virksomheter har nå større fokus på å lage gode nettsider som er synlige, skaper trafikk og øker salget. Det vil derfor være økt etterspørsel etter personer med denne kompetansen i alle bransjer.

Dette er et kurs for de som ønsker å kunne lage egne nettsider som skaper trafikk og øker bedriftens salg. Deltakerne lærer hvordan de lager responsive nettsider som gir gode brukeropplevelser, ved bruk av anerkjente verktøy. De lærer videre hva som skal til for å bygge gode nettsider som fungere på ulike enheter. De lærer også hvordan nettsiden kan optimaliseres og gjøres søkbar.

Kvalifikasjon/tittel

Nettkurs