Nøkkelinformasjon

Gokstad Akademiet Logo
Gokstad Akademiet Logo

Lærested

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

1. desember

Om studiet

Kurset henvender seg til de som jobber med å gjøre virksomheten mer synlig på Google. Deltakerne lærer hvordan de får god synlighet på Google uten å måtte betale for annonsering, og naturligvis helt uten å bryte Googles etiske retningslinjer.

Undervisningsopplegg

Utdanningstilbudet gjennomføres digitalt på den tiden deltaker selv ønsker å bruke og hver enkelt deltaker har sin egen progresjon. Varighet på gjennomføring efor tilbudet er fleksibel innen tiden 01.06.2021 til 31.12.2021. Tilbudet kan kombineres med jobb.

Vi benytter den pedagogiske læringsplattformen Itslearning.

Tilbudet er i tråd med våre studieplaner som er akkreditert av NOKUT.

Opptakskrav

Tilbudet vil gi 5 studiepoeng, og har følgende opptakskrav:

  • Fullført og bestått videregående opplæring og/eller godkjent realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Søknad skjer på våre nettsider: www.gokstadakademiet.no

Karrieremuligheter

Kampen om kundene på internett blir stadig hardere, og dette handler i stor grad om å bli funnet enkelt og raskt av kundene. Søkemotoren Google er svært ofte kundenes første stoppested når de leter etter informasjon om varer, tjenester, offentlig informasjon og andre spørsmål. Konsekvensen av dette er også at de aktørene som kommer først opp på Google når bruker søker er de som blir mest synlig og får flest kunder. I dette kurset lærer deltakerne hvilke tekniske grep de bør ta for å bli en av dem.

Det å være synlig på internett, med gode nettsider som kundene finner lett er viktig. Det å skape større synlighet på nett, er blitt et eget fagområde, som krever oppdatert kompetanse. Mange virksomheter har nå større fokus på å lage gode nettsider som er synlige, skaper trafikk og øker salget. Det vil derfor være økt etterspørsel etter personer med denne kompetansen i alle bransjer.

Kvalifikasjon/tittel

Nettkurs