Nøkkelinformasjon

Gokstad Akademiet Logo
Gokstad Akademiet Logo

Lærested

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

1. desember

Om studiet

Dette er et kurs for de som ønsker å forstå hvordan forbrukere og kunder tenker i forhold til valg av varer og tjenester. Deltakerne lærer om forbrukernes atferd ved kjøp og bruk av varer og tjenester. Hvorfor har noen produkter appell i markedet og andre ikke. Forbrukernes kjøpsatferd sier oss hva som ligger bak et kjøp. Denne kunnskapen er viktig for å tilpasse butikken/bedriften slik at dette harmoniserer med kundenes atferd og vurderinger.

Undervisningsopplegg

Utdanningstilbudet gjennomføres digitalt på den tiden deltaker selv ønsker å bruke og hver enkelt deltaker har sin egen progresjon. Varighet på gjennomføring for tilbudet er fleksibel innen tiden 01.06.2021 til 31.12.2021. Tilbudet kan kombineres med jobb.

Vi benytter den pedagogiske læringsplattformen Itslearning.

Tilbudet er i tråd med våre studieplaner som er akkreditert av NOKUT.

Opptakskrav

Tilbudet vil gi 5 studiepoeng, og har følgende opptakskrav:

  • Fullført og bestått videregående opplæring og/eller godkjent realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Søknad skjer på våre nettsider: www.gokstadakademiet.no

Karrieremuligheter

Koronautbruddet, og nedstegningen av Norge 12. mars 2020, har medført at mange bedrifter og bransjer har mistet sine kunder. Det vil derfor være viktig for disse å kunne selge og markedsføre sine produkter/tjenester for igjen å opparbeide seg på markedet. For mange handler det også om å få kompetanse til å bruke nye metoder og løsninger i salgs- og markedsføringsarbeidet.

Kompetanse innen salg og markedsføring har meldt seg som et sterkt behov for mange bedrifter. Bedriftene må tenke nytt, og i mange tilfeller også treffe kundene på nye, digitale arenaer.

Mange bedrifter har levd av sine faste kunder, og derfor ikke oppdatert sin kompetanse innen salg og markedsføring. Men nå, etter koronautbruddet, opplever de at de må gjøre tenke nytt og skaffe seg oppdatert kompetanse for å opparbeide kunder og markedet. Salg og markedsføring på digitale plattformer vil være aktuelt for mange virksomheter.

Kvalifikasjon/tittel

Nettkurs