Nøkkelinformasjon

Lærested

Nivå

Annen utdanning

Studieform

Nettstudium

Om studiet

Jobber du, eller ønsker du å jobbe som servitør? Da er dette norskkurset for deg. Du vil lære om norske yrkesspesifikke ord og uttrykk du får bruk for i jobben som servitør.

Dette kurset legger vekt på å utvikle muntlige ferdigheter og er rettet mot servitøryrket og de oppgavene som må løses i hver dagen. Kurset er offentlig finansiert og tilpasset bransjen for reiseliv.

Kurset passer for deg som enten jobber, eller ønsker å jobbe som servitør og vil fokusere på de muntlige ferdighetene og utvidelser av ordforråd

Dette lærer du:

 • Muntlig norsk med vekt på en servitørs oppgaver
 • ta imot og svare på henvendelser
 • få kunden til å føle seg velkommen
 • formidle bransjekunnskap til kunder
 • veilede og finne fram til kundens behov
 • presentere ulike produkter for kunden
 • rapportere muntlig om hendelser
 • samtale med kolleger og leder for å koordinere arbeidet
 • få informasjon om nye systemer, rutiner og produkter
 • delta i opplæring i HMS
 • få veiledning i riktige arbeidsstillinger og arbeidsteknikker
 • samtale med leder om egne arbeidsforhold og opplæringsbehov
 • Uttaletrening
 • Ordforråd

Læringsutbytte

I henhold til kompetansemålene skissert av bransjen og mål hentet fra Kompetanse Norges yrkesprofil for butikkmedarbeidere. Gi deltakerne et bedre teoretisk grunnlag for å kunne utføre sitt arbeid og motiveres for å ta fagbrev etter hvert