Nøkkelinformasjon

Lærested

Nivå

Annen utdanning

Studieform

Nettstudium

Om studiet

Ingress

Ansatte i resepsjon og servering har en hektisk arbeidshverdag, der muntlige og til dels også skriftlige beskjeder skal oppfattes og iverksettes fort og der det er viktig å unngå misforståelser. På dette kurset vil du lærer å mestre small talk og kunne gi råd og veiledning til aktiviteter for gjester.

Dette lærer du

Muntlig kommunikasjon

Relevante og nyttige setninger og høflighetsfraser for samtaler og uformell småprat til råd og veiledning om kulturelle tilbud, spisesteder, sightseeing og underholdning på/i nærheten av destinasjonen.  

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som arbeider  innenfor overnatting og servering

Du må ha minimum A2 nivå i engelsk

Gjennomføring

I undervisningen benytter vi flere undervisningsformer. Sanntidsundervisning på digital plattform med lærer til faste tidspunkt + læremateriell som legges på vår e-læringsplattform Moodle.

Videoopptak av sanntidsundervisningene legges tilgjengelig på Moodle, slik at deltakerne kan se på dem i ettertid ved behov for repetisjon.

Du får tilbud om 4 x 30 min individuell veiledning i løpet av kurset.

Lærere

Våre lærere har lang erfaring i å undervise.

Læringsutbytte

I henhold til kompetansemålene skissert av bransjen og mål hentet fra Kompetanse Norges yrkesprofil for butikkmedarbeidere. Gi deltakerne et bedre teoretisk grunnlag for å kunne utføre sitt arbeid og motiveres for å ta fagbrev etter hvert