Nøkkelinformasjon

Lærested

Nivå

Annen utdanning

Studieform

Nettstudium

Om studiet

Kommunikasjon med kunder og medarbeidere med hovedvekt på muntlige ferdigheter. Utvidelse av ordforråd.    

Læringsutbytte

I henhold til kompetansemålene skissert av bransjen og mål hentet fra Kompetanse Norges yrkesprofil for butikkmedarbeidere. Gi deltakerne et bedre teoretisk grunnlag for å kunne utføre sitt arbeid og motiveres for å ta fagbrev etter hvert