Nøkkelinformasjon

Lærested

Nivå

Annen utdanning

Studieform

Nettstudium

Om studiet

Den kjente fotballtreneren Kjell Schou Andreassen pleide å spørre, når noen snakket om en god fotballspiller: «Hvem er han god sammen med?» De fleste har erfart at gode grupper/lag/team er gull verd for en virksomhet, og kan få til hel utrolige resultater. En virksomhet trenger ulike typer medarbeider, med hvordan de settes sammen med andre er av stor betydning, «Rett person på rett plass» er et uttrykk som ofte brukes. Det er viktig at utvikling av grupper/lag/team skjer med grunnlag i virksomhetens oppgaver og utfordringer, og ikke bare for å lage et godt arbeidsmiljø. Kurset fokusere på hvordan en kan sette sammen og utvikle team så de bidrar til at virksomheten når sine mål. Det vil også bidra til trivsel,

  • Hva er forskjell på gruppe, team og lag?
  • Kjennetegn ved gode team
  • Utvikling i team
  • Utvikling av team – virksomhetsbasert lagiutvikling
  • Teamanalyser
  • Sammensetting av vinnerteam
  • Trivsel og motivasjon

Veien videre

Vi anbefaler Folkeuniversitetets kurs «HR i praksis» som gir en bred innsikt i HR-faget