Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Norge

Nivå

Annen utdanning

Om studiet

Er du over 23 år og har 5 års arbeidspraksis eller utdanning kan du få generell studiekompetanse ved å ta et begrenset antall fag.