Nøkkelinformasjon

Lærested

Nivå

Annen utdanning

Studieform

Nettstudium

Om studiet

Arbeidsmiljøet i en virksomhet er viktig for medarbeideres trivsel. Et godt arbeidsmiljø gir lavere sykefravær, og er altså en god investering. Mange mener også at godt arbeidsmiljø gir økt produktivitet. Det er i alle fall dokumentert at produktiviteten øker om medarbeidere opplever at virksomheten virkelig bryr seg om dem.

 • Hva er et godt arbeidsmiljø for oss?
 • Hvordan kan vi skape det?
 • Hvordan sikrer vi trivsel og motivasjon i vanskelige tider?
 • Når jobben forsvinner eller står i fare – hva krever det?
 • Hvordan mestre omstilling?
 • Kartlegging av arbeidsmiljø – hvorfor skal vi gjøre det, og hvordan?
 • Hva er et godt psykososialt arbeidsmiljø?
 • Trivsel og motivasjon 
 •  Viktige forhold som er nødvendige for å etablere trivsel, trygghet og tillit
 • Kartlegging av arbeidsmiljø – hvorfor og hvordan
 • Verktøy for forbedring av psykososialt arbeidsmiljø
 •  Hvordan kan vi jobbe med å forbedre det psykososiale arbeidsmiljøet?
 • Hvordan avdekke og håndtere mobbing på arbeidsplassen? Case /trening

Veien videre

Vi anbefaler Folkeuniversitetets kurs «HR i praksis» som gir en bred innsikt i HR-faget