Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Skien

Nivå

Annen utdanning

Om studiet

Det er hele tiden endring og omstilling i arbeidslivet som kan føre til endringer og nedbemanning. Synkende etterspørsel, endring i leveranser, oppdrag som forsvinner, ny teknologi som gir endret kompetansebehov og en rekke andre forhold. I 2020 har vi sett at koronaepidemien har ført til rekordhøyt antall permitteringer og oppsigelser medarbeidere. Både i vanlige situasjoner og i krisetider er det viktig å ha en korrekt og juridisk sett riktig håndtering, som både ivaretar virksomheten og medarbeiderne som omfattes på en god måte

Innhold

 • Oppsigelser eller permitteringer?
 • Når bedriften vurderer oppsigelser
 • Drøftingsmøter
 • Utvelgelseskriterier og utvalgskrets
 • Beslutte og levere formelle oppsigelser - oppsigelsesbrevet
 • Fraskrivelse søksmålsrett og fortrinnsrett
 • Karrieresenter
 • Tips til en god nedbemanningsprosess utover de formelle lovpålagte krav
 • Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold
 • Permitterings-prosessen
 • Samarbeidsarenaen i norsk arbeidsliv – informasjon og drøftelser

Veien videre

Vi anbefaler Folkeuniversitetets kurs «HR i praksis», som gir bred innsikt i de fleste deler av HR-faget.