Mesterutdanningen Faglig ledelse byggfag favoritt ikon

Annen utdanning
Har du fag- eller svennebrev? Ønsker du å starte for deg selv eller få en ledende stilling? Et mesterbrev kan være løsningen. Gi deg selv et forsprang: Start nå!

Studienivå

Annen utdanning

Om utdanningen

Faglig ledelse går over et til to semestre avhengig av
hvilket håndverksfag du tilhører. Hovedmålet er å gi en
grunnleggende innføring i de faglige ledelsesoppgavene og
emnene som er spesielle for ditt håndverksfag. Det blir lagt
vekt på bevisstgjøring av det ansvar du har og de holdninger
du bør ha som mester. Læreplan finnes på www.mesterbrev.no

Hører du til under Esteriske fag, Næringsmiddelfag, 
Grafiske fag, Møbel- og trefag eller Verkstedshåndverksfag er
undervisningen beregnet til ett semester (75 t).NB:
Undervisningen vil vanligvis gjennomføres som nettstøttet
eller kombinert undervisning.

Dersom du har  fag/ svennebrev fra et av bilfagene eller
byggfagene, er undervisningen beregnet til to semester.

Læringsmål

Etter utdanningen vil du ha fått en grunnleggende innføring i
de faglige ledelsesoppgavene og temaene som er spesielle for
nettopp ditt håndverksfag. Det blir lagt vekt på
bevisstgjøring av det ansvaret du har og de holdninger du bør
ha som mester.

 

Gjennom studiet vil du jobbe med en prosjektoppgave hvor
teori, praksis og erfaringer knyttes sammen.

 

 

Tilbys ved:

  • Oslo